Scroll Top

Політика конфіденційності

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТА
 1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті та/або укладаючи Договір купівлі-продажу з Продавцем, Клієнт дає добровільну згоду на обробку своїх Персональних даних.
 2. Надаючи добровільну згоду на обробку своїх Персональних даних, Клієнт підтверджує свою обізнаність про те, що:

2.1. Його Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;

2.2. Власником бази персональних даних «Клієнти» є ФОП Почтар А.С.;

2.3. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 29;

2.4. Метою обробки Персональних даних є ведення податкового, статистичного та бухгалтерського обліку та виконання інших вимог законодавства відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів, а також з метою ведення обліку Клієнтів для здійснення гарантійних зобов’язань Продавця перед Клієнтами, здійснення рекламної діяльності Продавця, інформування Клієнтів про пропозиції, акції, товари та послуги, що пропонуються Продавцем тощо;

2.5. Обробка Персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи;

2.6. Під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.7. Використання Персональних даних може здійснюватися як Продавцем особисто, так і його співробітниками, за умови прийняття ними на себе зобов’язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків;

2.8. Здійснення реєстрації в Системі та/або оформлення Довіреності свідчить про добровільне волевиявлення Клієнта на передачу його Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Клієнта:

 • при отриманні Продавцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
 • для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Продавця або третіх осіб (зокрема, якщо Клієнт не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі-продажу);
 • з метою виконання Продавцем своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу;
 • у разі передачі прав і обов’язків Продавця за Договором купівлі-продажу до його правонаступника;
 • в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;
 • для усунення технічних несправностей в інформаційній (автоматизованій) системі та/або інших проблем з безпекою даних;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Особами, яким можуть надаватись та/або надаються відомості із зазначеною вище метою, є:

 • органи державної влади та місцевого самоврядування в межах їх компетенції в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • юридичні та фізичні особи, які за дорученням ФОП Почтар А.С. та/або на підставі відповідних цивільно-правових угод забезпечують здійснення рекламної діяльності, інформування Клієнтів про пропозиції, акції, товари та послуги тощо.

2.9. Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8. цих Умов та/або визначених чинним законодавством України, можливе лише за наявності додаткової згоди Клієнта;

2.10. Персональні дані Клієнта зберігаються протягом строку дії реєстрації Клієнта на Сайті;

2.11. Персональні дані Клієнта підлягають знищенню Продавцем у разі:

 • закінчення строку зберігання даних, визначеного у п. 2.10. цих Умов;
 • видалення особистого кабінету Клієнта на Сайті;
 • набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Клієнта з бази персональних даних «Клієнти». 

2.12.         відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Клієнту належать такі права:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку Персональних даних;
 • знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 
2.13.  Будь-які вимоги Клієнта, пов’язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Продавцем своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу. При цьому Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань

2.14.  Клієнт бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Продавцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.

 

 

 

 

Кошик
Close
Кошик
 • Немає товарів у кошику.
Ваш кошик порожній.
Будь ласка, додайте товари в кошик, перш ніж перейти до оформлення замовлення. Перегляньте категорії наших магазинів, щоб дізнатися про нові надходження та спеціальні пропозиції.